Bảng giá các dịch vụ có trả phí

Bảng giá đăng thông tin mã vạch

(Đăng ký dài hạn để được giảm giá cao)

Gói G10

300.000
  • 10 mã sản phẩm

Gói G20

480.000
  • 20 mã sản phẩm

Gói G50

950.000
  • 50 mã sản phẩm

Gói G100

1.500.000
  • 100 mã sản phẩm

Gói G200

2.400.000
  • 200 mã sản phẩm

Gói G300

3.300.000
  • 300 mã sản phẩm

Gói G500

5.000.000
  • 500 mã sản phẩm

Gói G700

5.600.000
  • 700 mã sản phẩm

Gói G1000

6.500.000
  • 1000 mã sản phẩm

Ưu điểm các dịch vụ trả phí

Khi sử dụng các dịch vụ có trả phí, bạn sẽ nhận được nhiều quyền lợi đặc biệt

Hỗ trợ 24/7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci atque beatae dicta dolores hic porro quam voluptatibus.

Ưu tiên cập nhật

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci atque beatae dicta dolores hic porro quam voluptatibus.

Khuyến mại hấp dẫn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci atque beatae dicta dolores hic porro quam voluptatibus.

Bảo mật cao cấp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci atque beatae dicta dolores hic porro quam voluptatibus.

Backup thường xuyên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci atque beatae dicta dolores hic porro quam voluptatibus.

Báo cáo thời gian thực

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci atque beatae dicta dolores hic porro quam voluptatibus.

Bạn vẫn còn thắc mắc?

Nếu bạn vẫn còn nhiều vấn đề chưa hiểu hoặc chưa rõ ràng

Dưới đây là một số câu hỏi và giải đáp thường gặp có thể giúp bạn hiểu rõ và quyết địch sử dụng sản phẩm dịch vụ của VietCheck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci atque beatae dicta dolores hic porro quam voluptatibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci atque beatae dicta dolores hic porro quam voluptatibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci atque beatae dicta dolores hic porro quam voluptatibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci atque beatae dicta dolores hic porro quam voluptatibus.
Đăng thông tin mã vạch FREE trọn đời. Liên hệ ngay 0707.88.9090